Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Aurasprays/Etherische Oliën


De unieke Geurlijnen van De Groene Linde zijn samengesteld uit verschillende enkelvoudige oliën. Geheel volgens eigen, unieke recepten gecreëerd door Marianne, de eigenaresse van familiebedrijf De Groene Linde.

Alle ingrediënten zijn 100% natuurzuiver ingekocht bij coöperaties van over de gehele wereld.

De Geurlijnen ondersteunen je energetisch op verschillende niveaus. Zo kan het je opvrolijken, tot rust brengen en verzorgen, ondersteuning bieden aan HSP'ers (Hoog Sensitieve Personen) of wanneer je een burn-out hebt.

Kortom, kijk gewoon eens bij de verschillende mogelijkheden binnen de verschillende geurlijnen.

 

VEILIG GEBRUIK

Het is voor onze leverancier De Groene Linde belangrijk om onderstaande gezondheidswaarschuwingen (conform Europese wetgeving) toe te lichten. Zij willen dat jij de olie veilig en met vertrouwen kan gebruiken.

Deze veiligheidstekens moeten op vaten van 1000 liter, maar ook op onze kleine flesjes van 10 ml. Er wordt geen rekening gehouden met de dosering.

Je maakt gebruik van etherische olie voor je welzijn, en dat kan gerust. Zolang je weet wat je doet. Houd je daarom aan de richtlijnen en geniet van deze wondertjes uit de natuur.

We wijzen erop dat we met onze beschrijving van het product GEEN claims willen doen. Voor de volledigheid verwijzen we je naar onze Medische Disclaimer.

Tevens willen je conform Europese wetgeving wijzen op het volgende:

Signaalwoord: Waarschuwing
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in


Hier vind je nog een digitaal infogidsje: https://www.flipsnack.com/degroenelinde/informatie-gidsje.html

 

 

67 producten

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »